Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody


Zyskaj podwójnie, weź udział w promocjach „Nagrody za aktywność” oraz „Premia za aktywność”, a otrzymasz nawet do:

200 zł
za aktywne korzystanie z Konta Maksymalnego w miesiącach
wrzesień – listopad 2018 r.
Promocja „Nagrody za aktywność” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. Regulamin promocji „Nagrody za aktywność”
oraz do:
150 zł
za częste transakcje kartą płatniczą do Konta Maksymalnego
Sprzedaż premiowa „Premia za aktywność” organizowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. Regulamin sprzedaży premiowej „Premia za aktywność”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
Złóż wniosek o otwarcie Konta Maksymalnego
do 31. sierpnia 2018 r. za pomocą
Linka promocyjnego
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Koniecznie przystępując do sprzedaży premiowej
„Premia za aktywność” organizowanej
przez Bank
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Otwórz Konto Osobiste i we wrześniu aktywuj
aplikację GOmobile oraz wykonaj transakcje na
min. 300 zł. Dodatkowo w każdym z miesięcy wrzesień - listopad zapewnij wpływy na kwotę min. 1000 zł.
Promocja „Nagrody za aktywność” trwa od 20. do 31. sierpnia 2018 r. Sprawdź jej regulamin.
Promocja „Nagrody za aktywność” jest organizowana przez Ad Astra Sp. z o.o.
ZAZNACZ ODPOWIEDNIE ZGODY MARKETINGOWE
Aby wziąć udział w sprzedaży premiowej,
musisz zaznaczyć na wniosku otwarcie konta
zgody nr 1 i 5
WYKONUJ TRANSAKCJE KARTĄ
W każdym z miesięcy, za który chcesz otrzymać
premię, wykonaj min 5 transakcji kartą na
łączną kwotę min 300 zł
ODBIERAJ PREMIĘ
Przez 6 kolejnych miesięcy (pod warunkiem wykonania min. 5 transakcji na kwotę 300 zł) otrzymasz premię w wysokości 1 zł do pierwszych 25 transakcji bezgotówkowych kartą o wartości min. 5 zł
Sprzedaż premiowa „Premia za aktywność” trwa od 6 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Sprawdź jej regulamin.
Sprzedaż premiowa „Premia za aktywność” jest organizowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości 200 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 75 zł otrzymasz za otwarcie konta i aktywacje Aplikacji GOmobile we wrześniu 2018 r. Jeżeli we wrześniu wykonasz dodatkowo transakcje kartą na kwotę min. 300 zł Twoja nagroda wyniesie łącznie 125 zł!
Informację o nagrodzie otrzymasz do 16 listopada, a przelew do 30 listopada 2018 r.

Kolejną nagrodę w wysokości 75 zł otrzymasz za Wpływy na Konto Osobiste o wysokości min. 1000 zł w każdym z miesięcy wrzesień - listopad 2018 r.
Informację o nagrodzie otrzymasz do 17 grudnia, a przelew do 31 grudnia 2018 r.

Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości 150 zł?
Premia za dany miesiąc kalendarzowy (max. 25 zł miesięcznie przez 6 miesięcy) wypłacana jest 8. dnia kolejnego miesiąca (lub w najbliższy dzień roboczy następujący po tym dniu).

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Maksymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za wypłaty z bankomatów
na całym świecie1

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna


1Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BGŻ BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Nagrody za aktywność”?

Potwierdzenie zostanie wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Nagrody za aktywność”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię max. 200 zł?

Nie, aby wziąć udział w promocji konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.nagrodyzaaktywnosc.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Nagrody za aktywność” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Nagrody za aktywność”: kontakt@nagrodyzaaktywność.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Nagrody za aktywność” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Co muszę zrobić, żeby otrzymać nagrody w wysokości 350 zł?

Aby zdobyć wszystkie nagrody w łącznej wysokości 350 zł, należy spełnić wszystkie warunki promocji „Nagrody za aktywność” oraz „Premia za aktywność”.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Nagrody za aktywność” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Nagrody za aktywność” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@nagrodyzaaktywnosc.pl. Informacje o promocji „Nagrody za aktywność”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.nagrodyzaaktywnosc.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Nagrody za aktywność” trwa do osiągnięcia 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.08.18 r.
Otrzymanie Nagród o łącznej wartości do 200 zł w ramach Promocji „Nagrody za aktywność” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 75 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.nagrodyzaaktywnosc.pl w okresie od dnia 20.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.,
(ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji,
(iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Maksymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Nagrody za aktywność” („Regulamin Promocji”)
(iv) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile w miesiącu wrześniu 2018 r.
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 50 zł:
(v) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody
(vi) w miesiącu wrześniu 2018 r. wykonania określonych w Regulaminie Promocji Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł
Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 75 zł:
(vi) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody
(vii) otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy wrzesień – listopad 2018 r.
(viii) posiadania Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie były posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

1Organizatorem sprzedaży premiowej „Premia za aktywność” jest Bank. Sprzedaż premiowa „Premia za aktywność” trwa do 31.08.2018 r.
Otrzymanie Nagród o łącznej wartości do 150 zł w ramach sprzedaży premiowej „Premia za aktywność” wymaga spełnienia następujących warunków:
(i) zawarcia z Bankiem Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Maksymalne („Konto Osobiste”)
(ii) złożenia wniosku o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z Bankiem (e-korespondencja)
(iii) wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną (SMS, email) informacji od Banku stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(iv) zaakceptowania regulaminu sprzedaży premiowej „Premia za aktywność” poprzez zaznaczenie na stronie internetowej Banku tego faktu, lub składając oświadczenie w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej z konsultantem Banku
(v) podania poprawnego adresu email i numeru telefonu komórkowego
(vi) wykonania w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na łączną kwotę co najmniej 300 zł

Premia naliczana jest w wysokości stanowiącej 1 zł (jeden złoty) od każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej Kartą o wartości co najmniej 5 zł (pięć złotych) wykonanej w miesiącu kalendarzowym, naliczana jest przez 6 kolejnych miesięcy licząc od dnia przystąpienia do sprzedaży premiowej „Premia za aktywność” odrębnie za każdy miesiąc, w wysokości nie wyższej niż 25 zł w jednym miesiącu kalendarzowym.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Nagrody za aktywność” oraz regulaminie sprzedaży premiowej „Premia za aktywność” jest oferowane przez Bank). Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Maksymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).